AKCE: ŠVÁBKY 2 , areál Štrasburk

AKCE: ŠVÁBKY 2 , areál Štrasburk

ROZSAH:  Rekonstrukci celého areálu provádíme od r. 2002 po povodních  v rozsahu :  zateplování Baumit EPS nebo Grafit tl. 120 - 160 mm ,, kompletní rekonstrkce vnitřních prostor vč.

vybetonování podlah + karisíťě . zednické ,obkladačské práce . klempířské práce + hromosvody.

venkovní fasády  jádrová omítka, štukování  nebo sanační práce , šambrány u oken , nátěry 

sanace sklepů a drenážní práce ( vykopání  zemininy , nopová fólie, drenážní roury , geotextílie, betonové obrubníčky, odvětravací lemovaní ).

zpevňování a svazování jednotlivých sekcí domů před praskáním zámečnickými konstrukcemi.